Obratnyye klapany


Filtri

 • DN
 • GERMETICHNOSTʹ SEDLA
 • PODSOYEDINENIYe KLAPANA
 • ГРУППА ИЗДЕЛИÉ
 • МАТЕРИАЛ КОРПУСА EN
Ordina per:
 • «
 • 1
 • 2
 • »

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1/2"

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 2" CALIBRATION 0.5

BACK PRESSURE VALVES IVFL AISI 316 DN 40 PN 16 TAR. 0.5

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1/2" PTFE CALIBRATION 2

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1" 1/2 CALIBRATION 0.5

FILTER STANDING VALVE ND 3/8"

FILTER STANDING VALVE ND 1"

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1"

BACK PRESSURE VALVE 316 ND 25 NP 16 CALIBRATION 0.5

BACK PRESSURE VALVES AISI 316 ND 40 NP 16 CALIBRATION 0.5

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1/2" PTFE CALIBRATION 1.2

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1" CALIBRATION 0.5

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1" PTFE CALIBRATION 0.7

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1/2" CALIBRATION 3

BACK PRESSURE VALVE 316 D. 1" CALIBRATION 2

 • «
 • 1
 • 2
 • »