klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,66#1,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 11,00#15,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND25 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,61#0,80 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND25 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 10,01#15,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND32 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 3,20#3,70 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND40 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,91#1,60 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND40 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 2,31#3,60 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 1,01#1,40 CE WITH TEST CERT.

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 0,81#0,93

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 1,09#1,26

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 2,32#2,71

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 6,71#7,81

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 14,00#15,00

MBM SAFETY V DN020 S13,5 316L M OMOL 0,66#0,75

MBM SAFETY V DN020 S13,5 316L M OMOL 1,29#1,45