klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 1,52#1,74

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 3,23#3,74

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 4,34#4,89

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 9,03#10,60

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 0,76#0,88

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 1,62#1,88

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 4,63#5,34

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 9,56#11,04

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 12,79#14,75

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M OMOL 0,70#0,81

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 2,01#2,33

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 4,19#4,83

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 5,61#6,50

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 11,55#13,47

SPRING SAF. VALV. DN 65/100 NP16 GS/GS-316 CLOSED CAP LEVER