klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 1,75#2,03

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 3,75#4,33

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 4,90#5,82

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 10,61#12,10

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 0,89#1,03

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 1,89#2,19

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 2,57#2,98 CE WITH TEST CERT.

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 5,35#6,18

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 14,76#15,00

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M OMOL 0,82#0,94

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 2,34#2,69

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 4,84#5,60

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 6,51#7,47

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 13,28#15,00

SPRING SAF. VALV. DN 32/50 NP16 GS/GS-316 CLOSED CAP LEVER