klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • GRUPPA IZDELIÉ
Ordina per:

SAF. VALV. MBM ND32 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 9,51#11,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 9,01#11,50 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND15 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,61#0,80 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND15 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 3,41#4,40 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND15 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 7,01#11,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 1,41#2,09 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND25 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 1,31#1,70 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND32 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,51#0,70 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND32 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,91#1,30 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND32 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 11,01#15,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND40 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 5,31#9,30 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 2,01#2,60 CE WITH TEST CERT.

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 0,50#0,60

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 1,47#1,71

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 3,16#3,62