klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 1,12#1,30

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 2,38#2,76

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 6,73#7,78

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 13,91#15,00

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 0,57#0,65

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 1,21#1,38

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 3,45#3,99

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 7,17#8,29

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M OMOL 0,50#0,59

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 1,09#1,26

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 1,48#1,71

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 3,13#3,61

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 8,65#10,00

ISPESL TESTING - SPRING SAFETY VALVE