klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,50#0,65 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 6,01#10,99 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND25 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,40#0,60 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND25 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 6,61#10,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND32 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 2,11#2,80 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND40 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,71#0,90 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,40#1,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 4,20#4,50 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND50 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 11,51#15,00 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 2,10#3,30 CE WITH TEST CERT.

S.M.N.OM.MICR.316 0,4-0,5 DN80 BW

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 0,71#0,80

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 0,94#1,08

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 1,98#2,31

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 5,75#6,70