klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

MBM SAFETY V DN025 S17 316L M HOMOL 10,98#12,65

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 0,70#0,82

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 0,96#1,11

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 2,04#2,37

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 5,83#6,72

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 12,11#13,90

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 1,04#1,20

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 2,20#2,56

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 2,99#3,44

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 6,19#7,16

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M OMOL 0,44#0,49

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M OMOL 0,95#1,08

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 1,27#1,47

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 2,70#3,12 CE WITH TEST CERT.

MBM SAFETY VALVE DN050 S34 316L M HOMOL 7,48#8,64