klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • Gruppo Articoli
Ordina per:

200/I SAFETY VALVE DN065/100 NP16 FLG COUNTERBALANCE

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 1,27#1,46

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 2,72#3,15

MBM SAFETY V DN015 S10.5 316L M OMOL 7,82#9,02

MBM SAFETY V DN020 S13,5 316L M OMOL 0,50#0,57

MBM SAFETY V DN020 S13,5 316L M OMOL 0,76#0,83

MBM SAFETY V DN020 S13,5 316L M OMOL 1,46#1,69

MBM SAFETY V DN020 S13,5 316L M OMOL 4,66#5,42

MBM SAFETY V DN020 S13,5 316L M OMOL 9,81#11,50

MBM SAFETY V DN020 S13,5 316L M OMOL 13,11#15,00

MBM SAFETY V DN025 S17 316L M HOMOL 0,87#1,00

MBM SAFETY V DN025 S17 316L M HOMOL 2,50#2,90 CE WITH TEST CERT.

MBM SAFETY V DN025 S17 316L M HOMOL 5,29#6,12

MBM SAFETY V DN025 S17 316L M HOMOL 7,08#8,18

MBM SAFETY V DN025 S17 316L M HOMOL 14,63#15,00