klapany predokhranitelʹnyye


Rasshirennyy poisk

  • DN
  • GRUPPA IZDELIÉ
Ordina per:

MBM SAFETY V DN025 S17 316L M HOMOL 3,95#4,56

MBM SAFETY V DN025 S17 316L M HOMOL 10,98#12,65

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 0,70#0,82

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 0,96#1,11

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 2,04#2,37

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 5,83#6,72

MBM SAFETY V DN032 S21,5 316L M HOMOL 12,11#13,90

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 1,04#1,20

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 2,20#2,56

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 2,99#3,44

MBM SAFETY V DN040 S26,5 316L M HOMOL 6,19#7,16

SAF. VALV. MBM ND15 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 1,41#1,70 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,50#0,65 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND20 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 6,01#10,99 CE WITH TEST CERT.

SAF. VALV. MBM ND25 0,96 316 MICR. ME.SE. HOMOL. 0,40#0,60 CE WITH TEST CERT.